expo

Expo dla przedsiębiorców

0 41

10 września 2017 roku zakończyła się kolejna światowa Wystawa EXPO 2017. Tym razem miała miejsce w Kazachstanie, a dokładnie w jego stolicy, w Astanie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako cel polskiej obecności w Astanie postawiła sobie nawiązywanie i zacieśnianie współpracy polskich i kazachskich przedsiębiorców. Polskie firmy mogły się prezentować w Pawilonie narodowym. Jakie korzyści mogą wynieść polscy przedsiębiorcy z uczestniczenia w wystawie Expo?
Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podkreśla, iż dzięki uczestnictwu polskich przedsiębiorców w wystawie, daje możliwość polskiemu biznesowi promowania się na rynkach międzynarodowych oraz w środowisku innych firm. Agencja podkreśla, iż chce promować nowoczesne nowoczesne produkty i usługi z Polski. Gdyż mają one unikatową jakość oraz innowacyjny charakter. Organizatorzy polskiej obecności na wystawie podkreślają, że polskie produkty i usługi doskonale wpisują się jako odpowiedź na zapotrzebowanie kazachskiego rynku i odbiorców, a także z całego regionu. Do tego polskie produkty i usługi mogą przyczyniać się do rozwiązania problemów nie tylko z danego obszaru czy regionu, ale i całego świata. Mowa tu o zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony śexpo-astanarodowiska.
Do tego wciąż podkreśla się wagę nawiązania współpracy handlowej i umocnienia znaczenia polskiego eksportu i rozwoju inwestycji na tym perspektywicznym rynku. Agencja zapraszała do udziału przedsiębiorców głównie z branż stanowiących odpowiedź na tematykę wystawy, czyli zajmujących się odnawialnymi źródłami energii (w tym energia wiatrowa, słoneczna, pochodząca z odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego), nowoczesnych technologii wydobywczych i przetwarzania energii z węgla, producentów maszyn i urządzeń górniczych, czystych technologii węglowych, klastrów energetycznych, energetyki tradycyjnej, digitalizacji energetyki, a także budownictwa i rewitalizacji terenów poprzemysłowych.
Agencja bardzo zadbała o firmy uczestniczące w wystawie i dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, mogła sfinansować udział, pobyt i udział w rożnych panelach polskim przedsiębiorcom. expo-kazachstanPrzedsiębiorcy, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania takiego wsparcia mogli wziąć udział między innymi w zorganizowanych wizytach studyjnych, uczestniczyć w misjach gospodarczych czy stworzyć materiały promocyjno-informacyjne.
Przedsiębiorcy to dość wymagająca grupa odbiorców. Ich czas bowiem jest bezpośrednio przeliczany na pieniądze. Nieobecność w biurze może spowodować odpływ klientów, dlatego uczestnictwo w wystawie Expo 2017 musiało być na prawdę dobrze uzasadnione i przynieść pożądane rezultaty, o czym się dopiero polskie firmy przekonają.

Ewelina

Zobacz pozostałe posty autora Ewelina

Zostaw odpowiedź

Email nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone. *