Argentyna-flaga

Małe Expo 2023 w Argentynie

0 166

15 listopada 2017 roku w Paryżu, w siedzibie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu odbyła się 162 sesja Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE). Podczas tejże sesji odbyło się niezwykle ważne dla Polski głosowanie. Miało ono wyłonić organizatora kolejnej wystawy EXPO, tzw. małego Expo w 2023 roku. A walka o to miano była dość zacięta. Polskę reprezentowała Łódź. Walka nie została rozstrzygnięta w pierwszym głosowaniu. Dokonano więc drugiej rundy i przewagą 6 głosów zwyciężyła Argentyna. W pierwszej rundzie z grona kandydatów odpadły Stany Zjednoczone, które zaledwie 25 głosami nie osiągnęły odpowiedniego wyniku. Remis Polski i Argentyny 46 głosów zmusił organizatorów do powtórnego głosowania.
buenos-airesArgentyna zaproponowała jako temat przewodni „Naukę, innowację i kreatywność na rzecz rozwoju człowieka. Przemysł kreatywny w konwergencji cyfrowej”. Wystawa odbędzie się w dniach 15 stycznia – 15 kwietnia 2023 roku w Buenos Aires. A pomimo fiaska kandydatury Łodzi, rząd polski obiecał, że nie wycofa swego planu inwestowania w to miasto i przeznaczy 360 mln złotych na jego rozwój. A biorąc pod uwagę, iż Łódź chętnie sięga po unijne dotacje, razem ze środkami budżetowymi na jej rozwój może być przeznaczone nawet miliard złotych.
Walka pomiędzy Łodzią a Buenos Aires toczyła się o zorganizowanie tak zwanego małego Expo, czyli International Expo. Jest to wydarzenie organizowane między światowymi wystawami Expo co pięć lat. Ich tematyka ograniczana jest do jednego, konkretnego problemu. Łódź proponowała hasło „City Re:Invented”, co ma ścisły związek z kompleksową rewitalizacją miast. Organizatorzy oraz propagatorzy Łodzi jako gospodarza International Expo w 2023 roku szacowali, że w trakcie trwania tej wystawy, który wynosi 3 miesiące, Łódź odwiedziłoby około 8 milionów turystów i zwiedzających. LodzTaki wynik jest bardzo dobrą odpowiedzią na szacowania odnośnie budżetu i zysków z wystawy. Co prawda koszty zorganizowania takie przedsięwzięcia szacowane były na wysokość ponad 5 miliardów złotych, to miały być rozłożone na 6 kolejnych lat. Z planów wynikało, że koszty te zwrócą się w połowie przez komercjalizację, a w drugiej połowie przez inwestycje, które w Łodzi i tak powinny być poczynione. I choć Łódź nie wygrała i nie będzie gospodarzem małego Expo, to wciąż ma szansę na bycie liderem w dziedzinie rewitalizacji miast w Europie. A lista inwestycji jest dość długa i pokaźna. Oto planuje się tunel średnicowy, który połączy Łódź-Fabryczna z dworcem Łódź-Kaliska. Ma także powstać Centralny Port Komunikacyjny, który ma współpracować z Centralnym Hubem Logistycznym, do którego przymierza się Poczta Polska.

Ewelina

Zobacz pozostałe posty autora Ewelina

Zostaw odpowiedź

Email nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone. *