Dubai

Pomysł na promowanie się na EXPO 2020

0 22

Choć do otwarcia światowej wystawy EXPO 2020 w Dubaju jest jeszcze trochę czasu, to niektóre polskie podmioty już podejmują próbę zainteresowania polskich przedsiębiorców udziałem w wystawie i promowaniem swoich innowacyjnych technologii i produktów. Jednym z takich sposobów jest rozpisanie konkursu przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. na promocję nowoczesnych technologii polskich firm i instytucji związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz sektorem mobilności w ramach polskiej ekspozycji na Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju.
Konkurs miał na celu promocję nowoczesnych polskich technologii i produktów firm i/lub instytucji, które ze względu na obszar zastosowania, technologię produkcji lub swe przeznaczenie nawiązują do hasła zrównoważonego rozwoju, znajdują zastosowanie w sektorze szeroko rozumianej mobilności, a także posiadają zdolność do komercjalizacji w obrocie międzynarodowym. Dobai-nocaZgodnie z Regulaminem konkursu promocja polskich technologii i produktów mogła się odbywać poprzez sposób konstrukcji polskiego pawilonu, jego wyposażenie, konstrukcję i treści ekspozycji wewnętrznej oraz aranżację terenu przyległego. Przy czym zastrzeżono, że organizator konkursu będzie miał możliwość uzgodnienia z uczestnikami Konkursu innych form ich promocji podczas Wystawy EXPO 2020 w Dubaju. Ważne było, aby technologie lub produkty promowane w ramach konkursu muszą charakteryzować się innowacyjnością, zbieżnością z tematem przewodnim Wystawy EXPO i polskiej ekspozycji oraz wysokim potencjałem eksportowym.
Nagrodą za zebranie największej liczby punktów było promowanie rozwiązań polskich przedsiębiorców podczas Wystawy EXPO. Kryteriami w wyborze laureatów konkursu były przede wszystkim spójność zaproponowanej technologii lub produktu z przynajmniej jednym ze wskazanych w Preambule podtematów udziału Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju, odpowiedni potencjał eksportowy technologii lub produktu. Do tego należało wykazać innowacyjność technologii lub produktu mierzoną w skali kraju, Europy i świata oraz przedstawić wizerunek technologii lub produktu i atrakcyjność możliwości ich zaprezentowania w ramach planowanej obecności Polski na EXPO 2020.
metropoliaUczestnikami konkursu mogli być przedsiębiorcy lub instytucje, które posiadały opracowaną innowacyjną technologię lub produkt będące w fazie komercjalizacji, które ze względu na obszar zastosowania, sposób produkcji lub swoje przeznaczenie nawiązują do hasła zrównoważonego rozwoju, znajdują zastosowanie w sektorze szeroko rozumianej mobilności a także posiadają zdolność do komercjalizacji w obrocie międzynarodowym. Udział w konkursie mogły wziąć także podmioty, które są przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność na terytorium RP bądź instytucjami działającymi na terytorium RP. Do tego podmioty te musiały istnieć na rynku powyżej 12 miesięcy i nie zalegały z podatkami i płatnościami na rzecz ZUS oraz innymi opłatami o charakterze publiczno-prawnym.

Ewelina

Zobacz pozostałe posty autora Ewelina

Zostaw odpowiedź

Email nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone. *