• filadelfia-panorama
    Expo w Filadelfii 1876 r.

    Światowa Wystawa EXPO z 1876 roku miała miejsce w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych w okresie od 10 maja do 10 listopada 1876 roku. Jako miejsce realizacji wystawy wybrano Filadelfię, która była miejscem podpisania Deklaracji Niepodległości, liczącej okrągłe 100 lat. Oficjalna nazwa wystawy brzmiała Międzynarodowa Wystawa Sztuki, Produkcji oraz Produktów Gleby i Kopalni. Tereny pod wystawę…

    Więcej