Expo-Fluvi

Expo 2008

0 72

Targi Expo 2008 to kolejna odsłona targów światowych. Targi Expo w Saragossie odbyły się w dniach 14 czerwca – 14 września 2008 roku, a hasłem Targów było „Woda a zrównoważony rozwój”. Za maskotkę Targów wybrano Fluvi – stylizowaną kropelkę wody. Organizatorzy dedykując Targi wodzie chcieli pokazać jak ważnym, a w zasadzie bezcennym surowcem jest woda.

Celem stawianym Targom było przedstawienie relacji człowiek- woda w wielu wymiarach: innowacyjnym, edukacyjnym oraz w wymiarze estetyki, kultury, wrażliwości i emocji. Wymiar innowacyjny miał być pokazany w gospodarce, nauce, technologii i ekonomii. Wymiar edukacyjny skierowany był do społeczeństw. Miał mieć jasno określony program, zawierający w sobie między innymi program turystyczny.
W ramach tematu Targów ich organizatorzy zaproponowali jego uszczegółowienie na cztery podtematy. Pierwszy z nich to „Woda jako unikalne bogactwo”. Zagadnienie to miało pokazać, iż woda jest niezastąpionym, bezcennym bogactwem naturalnym, które wpływa na poziom i jakość życia. Jednak wymaga ponadnarodowego porozumienia i zjednoczenia sił w realizacji planów ekologicznych, ekonomicznych, politycznych i społecznych uświadamiających właśnie ten fakt.Expo-2008
Drugim podtematem było hasło „woda dla życia”. W naturalny sposób połączone było z pierwszym, jednak uszczegółowiono je do dyskusji na temat roli, jaką woda odgrywa w życiu każdego człowieka. Miało to na celu wskazanie i uświadomienie potrzeb człowieka związanych z tą uniwersalną cieczą, związanych ze zdrowiem i żywieniem.
Kolejnym podtematem były „wodne pejzaże”. Pod tym jakże romantycznym hasłem kryła się rola wody jako naturalnego elementy przepięknych pejzaży, krajobrazów. To także hasło skrywające w sobie tematykę funkcji wody w naturze oraz samą jej dynamikę.
Ostatnim wyróżnionym podtematem było zagadnienie „wody jako elementu łączącego ludzi”. Tutaj organizatorzy i pomysłodawcy tematyki mieli na celu wskazanie form relacji, zarówno kulturowych jak i społecznych, które rodzą się i istnieją między różnymi społecznościami połączonymi jednym akwenem.
expo-pawilonPolska budując swój pawilon oraz biorąc udział w Targach miała na celu doprowadzenie między innymi do wzrostu ruchu turystycznego z Hiszpanii, wzrostu wymiany towarów, a także zachęcenie hiszpańskich przedsiębiorców do inwestowania w Polsce oraz pokazanie się jako innowacyjnego producenta nowoczesnych jachtów.
Problem dostępu do wody pitnej, poziom zanieczyszczenia wód morskich czy oceanicznych jest niezwykle palącym i ważnym zagadnieniem. Mając na uwadze procent, jaki stanowi woda w odniesieniu do całej kuli ziemskiej, nie należy bagatelizować jej znaczenia. Dlatego organizatorzy Targów Expo 2008 w Saragossie położyli nacisk właśnie na ten temat. Należy zaznaczyć, iż Hiszpanie doskonale potrafią wykorzystać walory oraz znaczenie wody choćby w turystyce.

Ewelina

Zobacz pozostałe posty autora Ewelina

Zostaw odpowiedź

Email nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone. *