euro-milion

Efekty Expo

0 83

Wyjazd na targi światowe EXPO jest zawsze wyróżnieniem, prestiżem dla danej firmy. Pozwala się jej pokazać za granicą, zareklamować swój produkt, zwłaszcza gdy jest się firmą produkującą lub świadczącą usługi w temacie, w jakim EXPO zostało zorganizowane. Miliony turystów odwiedzających wystawę to nieoceniony potencjał reklamonośny. Zwłaszcza, że wśród tychże turystów są także przedsiębiorcy, którzy akurat mogą być zainteresowani takim produktem lub usługą. Czy zatem udział w wystawie jest korzystny dla przedsiębiorcy? Czy Polska skorzystała na udziale w Expo?
Odpowiedź nie jest prosta, bowiem jak się okazało, nikt nie prowadził badań nad tym zagadnieniem. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w tej kwestii milczy, choć to ona jest odpowiedzialna za udział polskich przedsiębiorców w wystawie. Takiej analizy dokonał portal Money.pl, który wziął pod uwagę udział Polski w wystawach Expo w latach 1998, 2000, 2005, 2008 i 2010. expo-zaragosaChciano sprawdzić, czy udział Polski w wystawie przyczynił się choćby w najmniejszym stopniu do wzrostu gospodarczego. Posłużyły do tego dane dotyczące eksportu polskich towarów do krajów – organizatorów EXPO, liczby przyjeżdżających turystów oraz inwestycji zagranicznych z tychże państw w Polsce. Przyjęto także, że udział w wystawie powinien choćby w najmniejszym stopniu być odnotowany w statystykach przynajmniej w następnym roku.
Przede wszystkim turystyka – jak zapewniają organizatorzy uczestnictwa Polski w wystawie. Turystyka ma być dużą siłą napędową dla gospodarki. Udział Polski w Expo ma przybliżyć nasz kraj obcokrajowcom i zachęcić ich do odwiedzenia go. Jednak statystyki tego nie potwierdzają. Z danych GUS wzrost zainteresowania Polską jako celem turystycznym nie są zbyt optymistyczne. Najlepiej widać to w przypadku Expo w Hiszpanii, kiedy to liczba mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego odwiedzających Polskę średnio wynosiła ok 100 tysięcy, to w roku następnym podwoiła się, by w kolejnym spaść już do średniego poziomu. Co innego było w przypadku japońskich turystów. Po wystawie w Japonii do Polski zaczęło przyjeżdżać coraz więcej japońskich turystów i liczba ta utrzymuje się z tendencją wzrostową.euro
Expo to także trampolina dla polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy dopiero chcą stawiać pierwsze kroki na zagranicznych rynkach. Jednak analiza danych przeprowadzona przez Money.pl nie daje jednoznacznej odpowiedzi, czy udział w wystawie rzeczywiście pomaga w rozwoju firmy, w eksporcie. Wygląda na to, że zagraniczni inwestorzy nie patrzą na udział polskich przedsiębiorstw w Expo, lecz szukają solidnych partnerów. Czy taki obraz może być wykreowany podczas Expo?

Ewelina

Zobacz pozostałe posty autora Ewelina

Zostaw odpowiedź

Email nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone. *